PoklÄ…skwa

Saxicola rubetra

Saxicola rubetra

2017.06.26, Rezerwat Beka.

Saxicola rubetra

2017.06.26, Rezerwat Beka.

Saxicola rubetra

2017.06.26, Rezerwat Beka.

Saxicola rubetra

2018.05.30, Rezerwat Beka.

Saxicola rubetra

2017.06.19, Dolina Redy.

Saxicola rubetra

2017.06.19, Dolina Redy.

Saxicola rubetra

2017.06.19, Dolina Redy.

Saxicola rubetra

2017.06.19, Dolina Redy.

Saxicola rubetra

2017.06.19, Dolina Redy.