Siewka złota

Pluvialis apricaria

Pluvialis apricaria

2018.09.21, Rezerwat Beka.

Pluvialis apricaria

2018.09.21, Rezerwat Beka.

Pluvialis apricaria

2018.09.21, Rezerwat Beka.