Rybitwa wielkodzioba

Hydroprogne caspia

Hydroprogne caspia

2019.08.23, Mikoszewo .