Pełzacz leśny

Certhia familiaris

Certhia familiaris

2018.11.30, Dolina Redy .

Certhia familiaris

2018.01.27, Dolina Redy .

Certhia familiaris

2017.12.08, Wejherowo .

Certhia familiaris

2017.12.08, Wejherowo .

Certhia familiaris

2017.12.08, Wejherowo .

Certhia familiaris

2017.12.08, Wejherowo .

Certhia familiaris

2017.12.08, Wejherowo .